>
Рискове при покупка на имот без Акт 16

Покупката на имот е важен момент в живота, но със себе си носи и редица задължения и потенциални рискове. Един от основните документи, които трябва да се вземат предвид при такава сделка, е Акт 16 или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. В тази статия ще разгледаме някои от най-честите рискове, свързани с покупката на имот без наличие на този документ.

Банкрут или фалит на строителя / строителната фирма

Един от най-големите и най-нежеланите рискове е свързан със ситуацията, в която строителният предприемач обяви фалит или банкрут. Това може да остави вас като собственик на недовършена сграда без необходимите документи за употреба.

Когато фирма обяви банкрут, тя често не може да покрие своите задължения, включително и към банки и кредитни институции. Те могат да запорят активите на фирмата, което включва и имота, който сте закупили. В резултат на това, банката или кредитната институция имат право да прехвърлят собствеността върху имота към себе си.

Как да се предпазите?

Преди да сключите сделката, е важно да извършите задълбочена проверка на строителната фирма. Прегледайте репутацията й, проектите, които е завършила, и как са се справили с издаването на различните актове. Също така, проверете името на фирмата в камарата на строителите и разговарайте с настоящи собственици за техния опит.

Освен това, уточнете в договора за покупка кога точно собствеността се прехвърля от строителя към вас. Това ще ви осигури някаква защита в случай на фалит или банкрут.

Също така, преценете внимателно схемите на плащане и сумите, които трябва да изплатите преди и след получаването на Акт 16. Това ви дава по-голям контрол върху финансите ви и по-голяма сигурност в сделката. 

Галерия Билд, като утвърдена и надеждна фирма, предлага качествени имоти и осигурява прозрачност и сигурност при сделките си.

Съвети как да се предпазите от рискове при покупка на имот без Акт 16

Проблеми с инсталацията

Преди да закупите имот, особено в контекста на планирането на бюджета си за битови разходи, е важно да разгледате детайлно състоянието на инсталациите в сградата. Подобни проверки могат да ви предпазят от сериозни проблеми, особено по време на студените месеци, когато електричеството и отоплението стават жизненоважни.

Важно е да проверите дали сградата разполага със самостоятелен трафопост и станция за отопление. Такива съоръжения са от съществено значение за нормалното функциониране на имота, особено през зимата, когато е необходимо постоянно отопление. Също така, електроинсталацията играе ключова роля, особено ако жилището се отоплява единствено с електричество. В този случай, инсталацията трябва да бъде усилена от строителя, за да се осигури стабилно електрозахранване през студените месеци.

Начисляване на ДДС за сметка на купувача

Един от честите проблеми при покупка на нов имот е начисляването на ДДС за сметка на купувача. Много пъти строителните фирми не включват този данък в цената на имота на квадратен метър, което може да доведе до неочаквани разходи за купувача. Затова е важно да се прочете внимателно целият договор, който подписвате, за да се уверите, че сте запознати с всички разходи, които трябва да покриете.

Не контролирате евентуални промени по изграждането и изработката на имота

При закупуване на имот без Акт 16, вие ставате собственик на недовършен обект. Важно е да осъзнаете, че строителят запазва правото да прави промени по имота без да ви консултира. Този факт може да създаде неудобства и допълнителни разходи за вас, особено ако не сте информирани за промените предварително.

Продажба на безценица

Има риск и при бъдещата продажба на имота, закупен преди издаването на Акт 16. Тъй като голяма част от покупателите предпочитат имоти, които вече са годни за живеене, продажбата на такъв имот може да бъде трудна и да доведе до намаляване на цената му. В резултат, вие може да не успеете да покриете разходите, направени при покупката на имота, което ви прави на загуба.

Обобщение

Покупката на имот преди издаването на Акт 16 носи със себе си редица рискове. За да ги намалите, е важно да бъдете информирани и да се защитите с подходящи професионалисти, като брокери и адвокати. Не пренебрегвайте важните моменти в преговорите, тъй като те могат да ви спестят от бъдещи проблеми и загуби. Галерия Билд е фирма, която се грижи за безопасността и удовлетворението на своите клиенти, осигурявайки прозрачни и сигурни сделки.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg