>
Цена на ток без Акт 16

Факт е, че през последните години закупуването на имоти без Удостоверение за въвеждане в експлоатация драстично намаля. Това свидетелства за повишената осведоменост на потенциалните купувачи относно рисковете, свързани с подобни сделки. Въпреки това, все още има случаи, в които домакинства живеят незаконно в апартаменти без Акт 16. Един от основните проблеми, пред които се изправят собствениците на такива имоти, е електроенергията.

Непредоставяне на електрозахранване от мрежата

Жилищни сгради със средно или ниско застрояване, които не разполагат с издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация, не могат законно да бъдат включени към електроразпределителната мрежа. Това означава, че енергийната служба в съответния регион не може да позволи включването на обекта към прилежащите трафопостове. Такова положение води до сериозни неудобства за живеещите в сградата.

Временно електрозахранване и неговите особености

Фактори влиящи на цената на тока при липса на Акт 16

Въпреки липсата на официално електрозахранване от обществената мрежа, много строителни фирми предоставят на живеещите в новопостроените сгради “временен” ток. Този вид електрозахранване не е свързан с обществената електромерна мрежа и се нарича промишлено електричество. То се отличава от стандартното електричество по два основни параметъра – силата му и цената, на която се предоставя.

Рискове и неудобства за собствениците

Живеенето с “временен” ток може да доведе до редица неудобства за собствениците на имотите. Освен това, те се изправят пред несигурност относно бъдещите си разходи за електроенергията, като често са принудени да плащат високи сметки. Този вид решение за електрозахранване представлява временно, но неефективно и скъпо решение за живеене.

Ангажиментът на Галерия Билд за качествени решения

Галерия Билд се стреми да осигури на своите клиенти качествени и устойчиви решения за жилищното им обслужване. Тя работи в посока на предоставяне на сигурни и удобни условия за живеене, като се грижи за електрозахранването на своите обекти и предоставя сигурни и надеждни решения за своите клиенти.

Цената на електрозахранването за имоти без Удостоверение за въвеждане в експлоатация

На всички от нас ни е известно, че стандартната тарифа за електричество се дели на дневна и нощна. Обикновените домакинства плащат приблизително 0,15 ст за дневна и 0,05 за нощна електроенергия. Въпреки това, собствениците на апартаменти и къщи без издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация се сблъскват с по-висока цена на тока.

Рискове за собствениците при липса на акт 16

Висока цена на тока за сгради без Акт 16

Тарифата за електричество за собствениците на имоти без Акт 16 скача до 0,30 ст за дневна и 0.20 ст за нощна електроенергия. Тази значителна разлика от 0,15 стотинки води до забележително по-високи сметки за ток за собствениците на подобни имоти.

Високи сметки за ток през цялата година

През последните години собствениците на имоти без Акт 16 се сблъскват със значително високи сметки за електроенергия, дори и през летните месеци. Мнозина от тях съобщават за сметки, които надвишават 100 лева, а през зимата те може да достигнат и до 600 лева.

Фактори, влияещи на цената на тока

Медиите отбелязват, че България е на първо място в Европа по отношение на цената на промишленото електричество. Цените често допълнително скачат над обявените тарифи поради начисленията от строителите. Така собствениците на сгради без Удостоверение за въвеждане в експлоатация се задължават да плащат значително по-високи сметки за електроенергия.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg