>
Акт 16 Образец

Акт 16, който е от съществено значение за клиентите на Галерия Билд, представлява нещо повече от просто документ. Той е протокол, който удостоверява годността за експлоатация на строежите и включва редица важни детайли.

Съдържание на Акт 16

Акт 16 трябва задължително да съдържа информация за наименованието и местоположението на строежа, както и имената на всички участници в процеса – от възложителя и строителя до проектанта и лицето, извършващо строителен надзор. 

Описание на Строежа

Документът също така описва в подробности какво представлява самият строеж или неговите части, включително всички строителни книжа и документи, пространството около строежа, както и евентуални недовършени дейности.

Стандартни документи и Решения на ДПГ

Включени са два варианта за решението на Държавната приемателна комисия (ДПГ) – единият приема строежа, докато другият отказва приемането му и указва причините за това.

Завършване на Протокола

Акт 16 завършва с подписите на всички участници в комисията и определящата дата на съставяне на документа.

Този изчерпателен протокол представлява неизменна част от процеса на изграждане на имоти, който Галерия Билд осигурява с внимание към детайлите и професионализъм.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg