>
Проверка за Акт 16 на жилище

При покупката на нов имот, е от съществено значение да се уверите, че притежава всички необходими документи за експлоатация. Един от най-важните от тях е Акт 16 или Удостоверение за въвеждане в експлоатация, което се издава след като са получени всички други актове и протоколи.

Значение на Актовете 14, 15 и 16

Системата с актове 14, 15 и 16 е въведена с цел да се улесни проследяването на етапите, през които преминава строежът на сгради. Акт 14 се издава, когато е завършен грубият строеж на сградата. Следващият е Акт 15, който констатира приключването на строително-монтажните дейности и готовността на сградата за експлоатация.

Екзекутивна документация и процесът на издаване на Акт 16

Издаването на Акт 15 включва подготовката на екзекутивна документация, която се използва за установяване на съответствието на строежа с одобрения проект. Тази документация и Акт 15 след това се подлагат на проверка от административни органи, които решават дали сградата е годна за експлоатация. След получаването на Акт 16, купувачите могат да се настанят законно в новото си жилище.

Предварителна проверка на имота

Преди да сключите сделка за покупка на нов имот, е препоръчително да извършите предварителна проверка. Това ви спестява време, пари и нерви и ви дава увереност в инвестицията ви.

Как да проверите дали имотът има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация?

Най-лесният начин е да поискате от строителния предприемач да ви предостави такова удостоверение. Ако откаже, това означава, че сградата все още не е получила Акт 16. Вие трябва да прецените дали да рискувате, доверявайки се на строителя, или да изберете по-сигурен вариант, като например покупка на имот от Галерия Билд, която е известна с качеството на своите проекти. Допълнителна информация за статуса на жилището може да получите и от Районната дирекция за национален строителен контрол. Те ще ви предоставят информация дали имотът, за който се интересувате, е годен за експлоатация.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg