>
Акт 16 Цена

От 2008 година насам, отказът на банките да предоставят кредити за жилища от четвърта и пета категория без издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация създава сериозни предизвикателства за много строителни фирми и предприемачи. Решението на банките създава проблеми за собствениците на такива имоти и за строителните предприемачи, които се оказват пред изграждането на обекти, за които липсва финансиране. Това води до намаляване на търсенето и нарастване на броя на недовършените сгради, особено в големите градове като София, Варна и Бургас.

Финансови Последици

Строителните предприемачи са принудени да продават жилищата си на по-ниски цени, а някои дори ги продават с загуба. Това оказва натиск върху финансовата им стабилност и възможностите за бъдещи проекти.

Тежестта на Финансирането

За малките строителни компании, финансирането на проектите е особено тежко, тъй като често не разполагат с достатъчно средства, за да довършат строежите си до последния етап. Това води до временни спиранета на строителните дейности и забавяне на процеса.

Цена и Такси за Акт 16

Издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация носи със себе си и различни такси, които зависят от категорията на сградата и нейното предназначение. Цената може да варира в зависимост от местоположението и общината, затова е важно да се консултирате със съответните органи за точната такса за вашия имот. Съгласно Закона за строежите, издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сгради, които попадат в четвърта и пета категория се начисляват следните такси:

  • за жилищни сгради със средно застрояване (блокове, кооперации, двуфамилни жилища и т.н.) – 500 лева;
  • за смесени сгради със средно застрояване (тук попадат сградите и съоръженията за обществено ползване) – 750 лева;
  • жилищни сгради с ниско застрояване (къщи, вили, еднофамилни сгради) – 300 лева;
  • смесени сгради с ниско застрояване (съоръжения и сгради за обществено използване) – 500 лева;

Като доказан лидер в строителните услуги, Галерия Билд се ангажира да улеснява процеса на въвеждане в експлоатация на жилищни сгради, като същевременно се справя със сложностите, които възникват поради финансовите изисквания и регулации.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg