>
Акт 16 за къща

Придобиването на апартамент е важна стъпка, но важно е да се има предвид, че самият апартамент не притежава автоматично Акт 16. Този документ се издава за целия строителен обект, а не за отделните му части. Така че, ако възнамерявате да сключите имотна сделка или вече сте собственик на имот без Акт 16 и живеете в апартамент, вие и всички останали живущи в обекта трябва да подадете документация за издаване на Акт 16.  Но какво е положението при къщите?

Малките жилища, като еднофамилните къщи и вили, попадат в категорията “пета категория строежи”, за които също е необходимо Удостоверение за въвеждане в експлоатация, като разликата е, че тук собственикът на имота сте изцяло вие. Вие трябва да предприемете необходимите мерки за издаването на Акт 16, за да можете да пребивавате законно в имота. Важно е да се отбележи, че Акт 16 е новоизпълнено изискване в строителството. Въпреки това все още може да се срещнат къщи без Удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

Какво да правим, ако вече притежаваме къща без издаден Акт 16?

Какво да правим, ако вече притежаваме къща без издаден Акт 16?

През 70-те и 80-те години строителствата на територията на Република България не се контролираха толкова стриктно. Множество имоти, голяма част от които къщи, са построени само със строителен билет и според закона в момента не могат да се използват законно. Макар че много предприемачи и брокери твърдят, че така “ще плащате по-малко данъци и ще ви е по-лесно”, това не е правилната практика.

Съвети от професионалисти на Галерия Билд

Най-добрият избор е да не купувате имоти без издаден Акт 16 поради голямото количество сериозни рискове, свързани с такава сделка. Ако вече притежавате къща без издаден Акт 16, първото, което трябва да направите, е да проверите дали сградата е законно построена. Ако това е така, следва да подготвите екзекутивна документация, описваща всички отклонения на строителството от първоначалния одобрен проект. Ако сградата няма отклонения, екзекутивна документация не е необходима.

Необходимо е да намерите издаденият на къщата Акт 15 и да заверите екзекутивната документация, което обикновено се извършва от инвеститора, проектанта, строителния надзор и строителната фирма или от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

С тези документи внасяте искане към съответния Отдел за териториално устройство в общината. В седемдневен срок компетентните органи ще проверят документацията и ще издадат становище дали къщата е годна за експлоатация. На базата на решението си те издават Удостоверение за въвеждане в експлоатация, с което използването на имота става законно.

И така, процесът по издаването на Акт 16 е дълъг и сложен и често предизвиква нерви. Затова е предпочитателно да избягвате закупуването на имоти без него, тъй като това може да предизвика множество проблеми. За професионална консултация и експертни съвети, свържете с нас.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg