>
Акт 16 изисквания

Удостоверението за въвеждане в експлоатация, известно и като Акт 16, е от основно значение за всяка сграда, проектирана от Галерия Билд. Чрез него се потвърждава завършването на строителството и годността на сградата за употреба. Без издаден Акт 16 сградата не може да се използва законно.

За да бъде издаден, новопостроените сгради от четвърта и пета категория трябва да отговарят на определени изисквания. Те включват успешно завършени строителни и монтажни дейности, които се документират чрез Констативен акт, познат още като Акт 15.

Процедурата за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация започва с проверка на завършеността на строежа чрез Акт 15. Следва подаване на необходимата документация за издаване на Акт 16.

Какво още е необходимо за издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16)?

Следва проверка на сградата от приемателна комисия, която тества различните съоръжения и инсталации. При успешно изпитване се издава протокол, удостоверяващ безопасността и функционалността на сградата. Всички представени документи преминават прецизна проверка за съответствие с одобрения проект. Проверява се и екзекутивната документация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Следва проверка на правото на собственост и правото на строеж, както и легалното присъединяване към експлоатационни дружества. Ако всичко е в ред, се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Колко време отнема процеса по издаване на Акт 16?

Процесът за издаване на Акт 16 може да отнеме от една седмица до 6 месеца в зависимост от обстоятелствата. Забавянето може да се дължи на отклонения от изискванията и стандартите.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg